آیا از پارکینگ بیمارستان ها باید به طور رایگان استفاده کرد؟

آیا از پارکینگ بیمارستان ها باید به طور رایگان استفاده کرد؟

 

آیا از پارکینگ بیمارستان ها باید به طور رایگان استفاده کرد؟

 

ایده پرداخت در پارکینگ همچنان یک مبحث بحث برانگیز باقی مانده است. اکنون در بریتانیا مناظره ای در خصوص پارکینگ های بیمارستان ها نیز وجود دارد که آیا باید به صورت رایگان محاسبه شوند یا خیر.

اگر پارکینگ موجود در بیمارستان رایگان باشد این امر، برای بیمارستان فقط ایجاد مسئولیت می کند و بیمارستان نمی تواند خدمات مناسبی به مراجعین و کارکنان خود بدهد. در حالیکه اگر پارکینگ به صورت رایگان نباشد، بیمارستان با استفاده از در آمدی که بدست می آورد؛ می تواند پارکینگ را تماماَ مکانیزه کند و خدمات بهتر و بیشتری به کارکنان و مراجعین ارائه دهد. از آن جائیکه برای مراجعین بیمارستان، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد، مکانیزه کردن پارکینگ میتواند در جامع عمل پوشاندن به این امر، تاثیر بسزایی داشته باشد و از ایجاد صف های طولانی در قسمت ورودی پارکینگ جلوگیری کند. در این صورت مراجعین و بیماران می توانند با آسودگی خاطر بیشتر وارد بیمارستان شوند و سریع تر به انجام کارهای خود بپردازند.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.