پرداخت در پارکینگ

پرداخت در پارکینگ

 

پرداخت در پارکینگ

 مساله اصلی ما در پارکینگ این است: کوتاه کردن زمان ورود و خروج به/از پارکینگ. از طرفی بدون سیستم پرداخت، ظرفیت مفید پارکینگ هرز و هدر می رود و از طرف دیگر، سیستم پرداخت موجب تشکیل صف های طولانی در خروج می گردد. راه حل، استفاده از یک سیستم پرداخت مناسب است که زمان پرداخت در خروجی را کاهش دهد.

پرداخت در میانه ی پارکینگ:

برای اینکه صف پرداخت در ورود یا خروج تشکیل نشود، می باید پرداخت، قبل از خروجی و جایی در میان پارکینگ انجام شود. سپس مشتری، مدت زمانی مثلا 15 دقیقه فرصت دارد تا از پارکینگ خارج شود. مشتری در خروج تنها رسید پرداخت را ارائه می دهد و از پارکینگ به سرعت خارج می شود. در این صورت، توقف هر خودرو در خروج، به جای 25 تا 30 ثانیه، به طور متوسط 5 الی 6 ثانیه زمان می گیرد.

پس روال کار به شکل زیر می شود:

  • مشتری در ورود به پارکینگ، تنها یک قبض/کارت دریافت می کند
  • قبل از خروج، توسط دستگاه خودکار یا صندوق نقدی، پرداخت را انجام می دهد و قبض/کارت جدید دریافت می کند
  • در خروج، تنها قبض/کارت را به خروجی تحویل می دهد.

پرداخت در میان پارکینگ، می تواند در دستگاه های اتوماتیک انجام شود (تصویر 1) اما ضمناً می تواند به صورت نقدی انجام شود. در هر صورت، مهم آن است که قبل از نقطهی خروج، پرداخت انجام شده باشد و مشتری، تنها رسید پرداخت را در خروج ارائه دهد. یک مزیت بزرگ این روش، کاهش شدید سوءاستفاده ها توسط اپراتورها می باشد. در این خصوص، توضیح بیشتری نمی دهم!

دستگاه های پرداخت خودکار را می توانید در پاگرد راهپله ها، کنار فودکورت یا هر جای مناسب دیگر که در دید مردم باشد، قرار دهید. در کشور ما، دستگاه های اتوماتیک پرداخت که پول نقد را هم دریافت کنند، متداول نیستند. (به دلیل فرسوده بودن اسکناس ها و عدم استقبال مردم)

پرداخت در میانه ی پارکینگ، حتی می تواند در صندوق سایر فروشگاه های مجتمع تجاری باشد. در این صورت به دو هدف دست پیدا می کنید:

  1. پرداخت پارکینگ، قبل از خروج انجام می شود و مشتری در خروج، متوقف نمی شود.
  2. چنانچه خواسته باشید تخفیفی به مشتریان واقعی مجتمع تجاری داده باشید، این بهترین فرصت است. مشتری که از یک رستوران یا فروشگاه خرید کرده است، هزینه ی کمتری برای پارکینگ پرداخت کند.

در واقع با این کار، پارکینگ را بخشی از زنجیره ی خدمات مجتمع تجاری کرده اید. ایده دیگر آن است که رستوران یا فروشگاه، بتواند هزینه ی پارکینگ مشتری خود را پرداخت کند و در انتهای ماه، با بهره بردار پارکینگ تسویه کند. اینها همه با هدف آن است که پارکینگ به بخشی مرتبط با سایر خدمات مجتمع و نه مجزا از آنها تبدیل گردد.

در ساده ترین حالت، خود کیوسک پرداخت پارکینگ می تواند به داخل پارکینگ منتقل شود تا مراجعان، قبل از نقطه ی خروج، پرداخت را انجام داده باشند و در خروج، تنها یک رسید ارائه نمایند.

جمع بندی

برای کوتاه کردن زمان توقف خودروها در صف پرداخت، پرداخت پارکینگ را به وسط پارکینگ منتقل کردیم تا در ورود یا خروج، خودرو ها تنها قبض/کارت را دریافت و ارائه کنند. برخی مزایای این روش را هم توضیح دادیم. در مقاله ی بعدی، مشکلات این روش و راه حل های آنها را بررسی می کنیم…

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.