پرداخت قبض پارکینگ

مشتریان محترم می توانند با استفاده از این بخش نسبت به پرداخت هزینه پارکینگ با براساس شناسه قبض اقدام نمایند در صورت پرداخت از به صورت آنلاین مشتریان محترم مدت زمانی که بعد از پرداخت توسط سیستم اعلام می شود فرصت خواهند داشت از پارکینگ خارج شوند. لازم به ذکر است بعد از پرداخت آنلاین قبض ورودی را نگه داشته و هنگام خروج به اپراتور مربوطه تحویل نمایند. همچنین جهت اطمینان و بررسی پرداخت میتوانید از تب رهگیری براساس شناسه قبض ورود یا شناسه پرداخت ارائه شده اطلاعات پرداخت را مشاهده نمایید