ورود مشتریان

مشتریان دائم پارکینگ های مجموعه سامان پارک می توانند از این بخش نسبت به تمدید اشتراک خود اقدام نمایند و همچنین بعد از لاگین به امکاناتی از قبیل مشاهده اطلاعات پروفایل، گزارش تراکنشهای مالی و همچنین مشاهده لیست تردد استفاده نمایند.